Rikollisuus

Alle 29-vuotiaiden tilastoitu rikollisuus seuraavin osin varkaudet (varkaudet, törkeät varkaudet ja näpistykset), vahingonteot (vahingonteot, lievät ja törkeät vahingonteot) ja väkivalta (pahoinpitelyt, lievät ja törkeät pahoinpitelyt)
Indikaattorin tarkoituksena on kuvata nuorten rikollisuutta. Indikaattorilla tarkasteltavaksi on valittu yleisimpien, eli varkaus-, vahingonteko- ja väkivaltarikosten määrät, sillä esimerkiksi huumausaineita ja alkoholia koskeva nuorten käyttäytyminen tulee ilmi jo terveyttä koskevissa indikaattoreissa. Olennaista on kuitenkin tarkastella erityyppisten rikoslakirikosten määrän kehittymistä, sillä kokonaisrikollisuuden seuraaminen ei anna tarkkaa kuvaa rikoslakirikosten sisäisestä hajonnasta. Indikaattorin tulkinnassa on lisäksi huomioitava, että Tilastokeskuksen tiedoissa on ainoastaan huomioitu poliisin tietoon tullut rikollisuus, jolloin ns. piilorikollisuus jää kokonaan tilastoinnin ulkopuolelle.
Koko maa
2006 65102
2007 66699
2008 71130
2009 66079
2010 65641
2011 65484
2012 59232
2013 56362
2014 50856
2015 47530
2016 43924
2017 42371