Koulunkäynnistä pitäminen

Peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, jotka pitävät koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon
Suomessa oppilaat ja opiskelijat selviävät usein kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa muita maita paremmin, mutta muualla nuoret pitävät silti koulunkäynnistä enemmän. Tämä on sinänsä erikoista, koska yleensä koulunkäynnistä pitäminen johtaa myös parempiin oppimistuloksiin. Vaikka Suomessa korrelaatio ei olekaan näin selvä, on olennaista seurata sitä, pitävätkö suomalaiset nuoret koulunkäynnistään. Kouluterveyskyselyssä koulunkäynnistä pitämistä on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Indikaattoritiedoksi muodostuu niiden nuorten osuus kyselyyn vastanneista, jotka pitävät koulunkäynnistä erittäin tai melko paljon. Luvut on laskettu yhteen vuodesta 2013 alkaen.
ammattioppilaitos: Hyvin paljon
2000 %
2002 %
2004 %
2006 %
2008 15 %
2010 16 %
2013 %
2015 %
ammattioppilaitos: Melko paljon
2000 %
2002 %
2004 %
2006 %
2008 63 %
2010 63 %
2013 80 %
2015 83 %
lukio: Hyvin paljon
2000 5 %
2002 7 %
2004 7 %
2006 7 %
2008 8 %
2010 9 %
2013 %
2015 %
lukio: Melko paljon
2000 52 %
2002 56 %
2004 56 %
2006 58 %
2008 59 %
2010 62 %
2013 77 %
2015 72 %
peruskoulu: Hyvin paljon
2000 4 %
2002 5 %
2004 5 %
2006 5 %
2008 5 %
2010 5 %
2013 %
2015 %
peruskoulu: Melko paljon
2000 44 %
2002 49 %
2004 50 %
2006 51 %
2008 49 %
2010 52 %
2013 62 %
2015 63 %