Hyvinvointi-indikaattorit

Nuorten hyvinvointi on yksi keskeisimmistä teemoista nuorisopolitiikassa. Julkisessa keskustelussa siihen kiinnitetään huomiota usein vasta sitten, kun hyvinvointi on jo muuttunut pahoinvoinniksi ja ongelmat ovat kärjistyneet.

Nuora on hyväksynyt syyskuussa 2012 nuorten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit, jotka pohjautuvat Euroopan nuorisostrategian 2010–2018 aihealueisiin. Indikaattoreiden avulla Nuora arvioi nuorten hyvinvoinnin kehitystrendejä ja valtakunnan tason nuorisopolitiikan onnistumista.

fi fi en se