Hyvinvointi-indikaattorit

Kokonaiskuvan saamiseksi nuorten hyvinvoinnin tilanteesta valtion nuorisoneuvosto ylläpitää nuorten hyvinvoinnin kansallisia indikaattoreita. Neuvosto on ylläpitänyt indikaattoreita vuodesta 2012 alkaen. Indikaattoreihin on koottu keskeisiä nuorten hyvinvoinnin tilastoja ja mittareita eri elämänalueilta ja eri hallinnonaloilta. Indikaattorien avulla voidaan kehittää valtakunnallista nuorisopolitiikkaa ja arvioida sen onnistumista.

Hyvinvointi-indikaattorit kokoavat yhteen hajallaan olevaa tietoa, jota eri yhteiskunnalliset tahot tuottavat. Tarkoituksena on, että käyttäjät saisivat mahdollisimman helposti ja nopeasti yleiskuvan nuorten hyvinvoinnin tilanteesta. Tieto on tarkoitettu niin tutkijoille, poliittiselle päätöksentekijöille, virkamiehille kuin myös aktiivisille kansalaisille.

Indikaattoreiden tuoreimpia tietoja tullaan päivittämään myöhemmin, kun uudet verkkosivut valmistuvat.

fi fi en se