Alle 19-vuotiaat äidit

Elävänä syntyneiden lasten määrä alle 19-vuotiailla äideillä
Elävänä syntyneiden lasten määrä alle 19-vuotiailla äideillä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi. Suhteessa kaikkien ikäluokkien synnytysten määriin kehityskulku on käänteinen, sillä muissa ikäluokissa synnytysten määrä on kasvanut. Alle 19-vuotiaiden äitien määrän kehitys kuvaa perhesuunnittelun tilaa. Tilastokeskus kerää tietoja synnyttäjistä äidin iän mukaan, jolloin ns. teiniäiteyttä kuvaa 19-vuotiaiden ja sitä nuorempien synnyttäjien määrä.
Koko maa
1990 836
1991 869
1992 898
1993 813
1994 709
1995 708
1996 733
1997 603
1998 661
1999 681
2000 792
2001 818
2002 834
2003 757
2004 734
2005 690
2006 652
2007 625
2008 599
2009 578
2010 558
2011 494
2012 489
2013 467
2014 412
2015 375
2016 330
2017 286
2018 272
2019 233
2020 261