Sateenkaariperheet

Niiden perheiden määrä, joiden vanhemmat ovat samaa sukupuolta ja avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja joissa on 0-17-vuotiaita lapsia
Samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinti on Suomessa ollut mahdollista vuodesta 2002 alkaen ja avioliitto vuodesta 2017. Vuonna 2019 äitiyslain myötä on voitu jossian määrin tarkastella myös samaa sukupuolta olevien avoparien perheiden tilastointia. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien ja heidän lastensa muodostamien perheiden määrän kehitystä seuraamalla voidaan saada käsitys ilmiön kokonaislaajuudesta.
Koko maa
2002 32
2003 47
2004 59
2005 86
2006 120
2007 146
2008 187
2009 229
2010 267
2011 339
2012 405
2013 447
2014 550
2015 626
2016 669
2017 757
2018 822
2019 873
2020 949