Rikollisuus

Alle 29-vuotiaiden tilastoitu rikollisuus seuraavin osin varkaudet (varkaudet, törkeät varkaudet ja näpistykset), vahingonteot (vahingonteot, lievät ja törkeät vahingonteot) ja väkivalta (pahoinpitelyt, lievät ja törkeät pahoinpitelyt)
Indikaattorin tarkoituksena on kuvata nuorten rikollisuutta. Indikaattorilla tarkasteltavaksi on valittu yleisimpien, eli varkaus-, vahingonteko- ja väkivaltarikosten määrät, sillä esimerkiksi huumausaineita ja alkoholia koskeva nuorten käyttäytyminen tulee ilmi jo terveyttä koskevissa indikaattoreissa. Olennaista on kuitenkin tarkastella erityyppisten rikoslakirikosten määrän kehittymistä, sillä kokonaisrikollisuuden seuraaminen ei anna tarkkaa kuvaa rikoslakirikosten sisäisestä hajonnasta. Indikaattorin tulkinnassa on lisäksi huomioitava, että Tilastokeskuksen tiedoissa on ainoastaan huomioitu poliisin tietoon tullut rikollisuus, jolloin ns. piilorikollisuus jää kokonaan tilastoinnin ulkopuolelle.
Koko maa
2006 65060
2007 66720
2008 71090
2009 66095
2010 65439
2011 65466
2012 58986
2013 56153
2014 50679
2015 47390
2016 43926
2017 42254
2018 39028
2019 39610
2020 43097