Liikuntaharrastukset

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa, % 
Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.

Fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan 13 - 18-vuotiaiden tulee liikkua 1-1½ tuntia päivässä. Päivittäiseen liikunta-annokseen tulee sisältyä useita vähintään 10 minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja. Vähintään 3 kertaa viikossa tulee harrastaa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa. (Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 - 18-vuotiaille. Helsinki: Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry., 2008.) Koululiikunta ei riitä täyttämään tätä suositusta. 
Peruskoulu
2000 42 %
2001 40.9 %
2002 39.9 %
2003 41.7 %
2004 39.8 %
2005 38.6 %
2006 37.7 %
2007 37.3 %
2008 35.3 %
2009 34.5 %
2010 34.1 %
2011 34.4 %
2013 32.1 %
2015 22.4 %
2017 23.7 %
2019 28.3 %
2021 27.9 %
Lukio
2000 34.7 %
2001 34.9 %
2002 35.6 %
2003 36.3 %
2004 34.5 %
2005 34.3 %
2006 32.5 %
2007 31.9 %
2008 33.2 %
2009 32.1 %
2010 31.8 %
2011 30.6 %
2013 28.9 %
2015 22.8 %
2017 22.5 %
2019 27.1 %
2021 26.2 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 48.9 %
2009 47.7 %
2010 47.3 %
2011 46.8 %
2013 46.6 %
2015 35.6 %
2017 37.9 %
2019 43 %
2021 42.4 %