Vanhempien työttömyys

Peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, joiden vanhemmista vähintään toinen on ollut työttömänä edellisen vuoden aikana
Sosioekonomisen taustan on eri tutkimuksissa todettu vaikuttavan nuorten elinoloihin ja kasvuympäristöön. Sosioekonomiseen taustaan vaikuttavat esimerkiksi vanhempien koulutustaso, tulotaso ja työllisyys. Vanhempien työttömyyden on havaittu vaikuttavan lasten ja nuorten elintasoon alhaisempien tulojen muodossa, mutta myös ennustavan osin heidän tulevaa sosioekonomista asemaansa. Vanhempien työttömyyden määrän yleistä kehitystä seuraamalla on mahdollista joltain osin ennustaa nuorten tulevaisuuden työmarkkina-aseman kehittymistä. Tieto on kerätty kouluterveyskyselystä ja sitä on kysytty opiskelijoilta muodossa: Ovatko vanhempasi olleet viimeksi kuluneen vuoden aikana työttöminä tai pakkolomalla?
Peruskoulu
2017 31.2 %
2021 31.2 %
Lukio
2017 28.7 %
2021 30.4 %
Ammattioppilaitos
2017 35.5 %
2021 35.6 %