Nuorten eläkkeellä oleminen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16–24-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut 2000-luvulla huomattavasti. Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24-vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). 
Koko maa
1990 0 %
1991 0 %
1992 0 %
1993 0 %
1994 0 %
1995 0 %
1996 0.5 %
1997 0.5 %
1998 0.6 %
1999 0.6 %
2000 0.5 %
2001 0.5 %
2002 0.5 %
2003 0.5 %
2004 0.6 %
2005 0.6 %
2006 0.6 %
2007 0.7 %
2008 0.7 %
2009 0.8 %
2010 0.8 %
2011 0.8 %
2012 0.9 %
2013 0.9 %
2014 1 %
2015 1 %
2016 1 %
2017 1 %
2018 1.1 %
2019 1.2 %
2020 1.2 %
2021 1.2 %