Lääkkeiden käyttö päihtymystarkoituksessa

Peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, jotka ovat kokeilleet huumaavia lääkkeitä päihtymystarkoituksessa
Kouluterveyskyselyssä on kartoitettu lääkkeiden käyttöä päihtymystarkoituksessa peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Kyselyn mukaan lääkkeiden (esimerkiksi rauhoittavat ja unilääkkeet) käytössä päihtymystarkoituksessa on tapahtunut hienoista lisäystä 2000-luvun aikana. Lisäksi lääkkeiden käyttö on yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuudessa. Lääkkeiden käyttäminen päihtymistarkoituksessa yhdessä alkoholin kanssa on myös yleisempää kuin pelkkien lääkkeiden käyttö (erot tulevat näkyville kuin vaihtelee näkymää tyyppi- valikosta). Indikaattori muodostuu niiden nuorten osuudesta kyselyyn vastanneista, jotka kertovat käyttäneensä lääkkeitä päihtymystarkoituksessa ainakin kerran.

Tiedonkeruutapa on muuttunut vuonna 2017. Indikaattoria ei enää päivitetä.
ammattioppilaitos
2000 %
2002 %
2004 %
2006 %
2008 7 %
2010 7 %
2013 7 %
lukio
2000 3 %
2002 3 %
2004 3 %
2006 3 %
2008 3 %
2010 4 %
2013 3 %
peruskoulu
2000 4 %
2002 4 %
2004 4 %
2006 5 %
2008 5 %
2010 7 %
2013 6 %