Ystävät

Peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää
Nuoret ovat useissa kyselyissä raportoineet ystävien puutteen olennaisimmaksi syrjäytymistä aiheuttavaksi tekijäksi. Ystävien määrä yleensä vähentää myös yksinäisyyden tunnetta. Kouluterveyskyselyssä ystävien määrää on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009 lähtien. Indikaattori muodostuu niiden nuorten osuudesta kyselyyn vastanneista, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Kysymys on muotoiltu kouluterveyskyselyssä seuraavasti: ”Onko sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi?”. Poikien ja tyttöjen vastaukset eroavat toisistaan kaikissa ryhmissä siten, että pojat ilmoittavat tyttöjä useammin, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Toisaalta voidaan pohtia, kuinka paljon kysymyksen muotoilu (keskustelu kaikista omista asioista) vaikuttaa vastausten jakaumaan sukupuolten kesken.

Lähde

SOTKAnet

Peruskoulu
2000 12.4 %
2001 12 %
2002 12.4 %
2003 11.8 %
2004 12.1 %
2005 11.3 %
2006 11.3 %
2007 10.8 %
2008 10.1 %
2009 9.3 %
2010 9.5 %
2011 8.7 %
2013 8.4 %
2015 9.3 %
2017 8.5 %
2019 9.1 %
2021 9.4 %
Lukio
2000 8.4 %
2001 8.5 %
2002 8.9 %
2003 8.8 %
2004 8.7 %
2005 8.8 %
2006 8.5 %
2007 8.8 %
2008 8 %
2009 7.5 %
2010 7.5 %
2011 7.3 %
2013 6.4 %
2015 7.3 %
2017 7.2 %
2019 7.9 %
2021 8 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 8.4 %
2009 8.4 %
2010 8.3 %
2011 7.3 %
2013 7.6 %
2015 8.3 %
2017 6.9 %
2019 8.3 %
2021 8.6 %