Työvoiman ulkopuolella oleminen

Työvoiman ulkopuolella olevat 15–24-vuotiaat 1000 henkeä kohti
Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kuvaa sitä määrää, jotka eivät ole työllisiä eivätkä työttömiä ja ovat siten työvoiman ulkopuolella. Kokonaisuudessaan tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja muut työvoiman ulkopuolella olevat, eli esimerkiksi kotiäidit ja varusmiespalvelusta suorittavat. Olennaista on seurata nuorten kohdalla luokkaa "Muut työvoiman ulkopuolella olevat", sillä tuohon ryhmään kuuluu myös erityisessä syrjäytymisvaarassa olevia. Luku ei kuitenkaan suoraan kerro, kuinka suuri osa muista työvoiman ulkopuolella olevista on esimerkiksi varusmiespalveluksessa, työkyvytön, hoitaa lapsia kotona tai sijoittuu jostain muusta syystä tähän luokkaan. Tämä muut työvoiman ulkopuolella olevien osuus ei myöskään pidä sisällä opiskelijoita.
Koko maa
1989 280
1990 277
1991 303
1992 331
1993 347
1994 365
1995 369
1996 372
1997 355
1998 352
1999 334
2000 326
2001 326
2002 327
2003 331
2004 338
2005 332
2006 328
2007 317
2008 318
2009 336
2010 343
2011 337
2012 330
2013 327
2014 322
2015 319
2016 314
2017 303
2018 300
2019 293
2020 301