Oppilaiden mielipiteiden huomiointi koulussa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus, joiden mielestä oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä
Koulu on tärkeä nuorten kasvuympäristö, jolla on suuri merkitys aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisen mahdollistamisessa. Koulu voi toteuttaa tätä kasvatustehtäväänsä esimerkiksi oppilaskuntatoiminnalla. Pelkkä oppilaskuntatoiminnan määrällinen tarkastelu ei riitä, vaan oppilaille tulee syntyä kokemus siitä, että heidän mielipiteensä huomioidaan päätöksenteossa ja koulun arjessa. 
Peruskoulu
2000 54.6 %
2001 53 %
2002 51.4 %
2003 50.3 %
2004 50.3 %
2005 52.1 %
2006 51.6 %
2007 50.7 %
2008 50.4 %
2009 49.2 %
2010 48.2 %
2011 47.3 %
2013 41.8 %
2015 37.4 %
Lukio
2000 43.1 %
2001 38.9 %
2002 41.2 %
2003 37.5 %
2004 37.2 %
2005 38.8 %
2006 38.7 %
2007 38 %
2008 35.3 %
2009 36.5 %
2010 35.4 %
2011 33.5 %
2013 29.1 %
2015 26.2 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 34 %
2009 36.7 %
2010 32.4 %
2011 31.1 %
2013 28 %
2015 24.4 %