Koulunkäynnistä pitäminen

Peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, jotka pitävät koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon
Suomessa oppilaat ja opiskelijat selviävät usein kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa muita maita paremmin, mutta muualla nuoret pitävät silti koulunkäynnistä enemmän. Tämä on sinänsä erikoista, koska yleensä koulunkäynnistä pitäminen johtaa myös parempiin oppimistuloksiin. Vaikka Suomessa korrelaatio ei olekaan näin selvä, on olennaista seurata sitä, pitävätkö suomalaiset nuoret koulunkäynnistään. Kouluterveyskyselyssä koulunkäynnistä pitämistä on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Indikaattoritiedoksi muodostuu niiden nuorten osuus kyselyyn vastanneista, jotka pitävät koulunkäynnistä erittäin tai melko paljon. Luvut on laskettu yhteen vuodesta 2013 alkaen.
Peruskoulu: yhteensä
2000 46.8 %
2001 49.7 %
2002 54.3 %
2003 55.1 %
2004 54.8 %
2005 54.9 %
2006 56 %
2007 56.4 %
2008 53.6 %
2009 54 %
2010 55.5 %
2011 57.5 %
2013 61.5 %
2015 63.4 %
2017 59.8 %
2019 60 %
2021 58 %
Lukio: yhteensä
2000 57.4 %
2001 59.9 %
2002 62.7 %
2003 63.7 %
2004 63.4 %
2005 64.3 %
2006 64.7 %
2007 67.1 %
2008 67.4 %
2009 68.5 %
2010 71 %
2011 73 %
2013 77 %
2015 71.6 %
2017 71.8 %
2019 70.8 %
2021 65.9 %
Ammattioppilaitos: yhteensä
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 79.4 %
2009 78.8 %
2010 79.1 %
2011 80.1 %
2013 80.9 %
2015 83.1 %
2017 82.7 %
2019 81.5 %
2021 76.9 %