Vanhempien tupakointi

Peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, joiden vanhemmista ainakin yksi tupakoi
Vanhempien tupakoinnilla on todettu olevan yhteys nuorten elämäntapojen kehittymiseen. Esimerkiksi tupakoivien vanhempien lapset alkavat todennäköisemmin tupakoida myös itse. Vanhempien tupakoinnin määrän yleistä kehitystä seuraamalla on mahdollista ennustaa nuorten elintapojen kehitystä. Tieto on kerätty kouluterveyskyselystä ja sitä kysyttiin muodossa: ”Ovatko vanhempasi tupakoineet sinun elinaikanasi? Vastaa molempien osalta.”
Koko maa
2008 45 %
2010 45 %
2013 43 %
2015 42 %
2017 39 %
2019 38 %
2021 37 %