Vanhempien tupakointi

Peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, joiden vanhemmista ainakin yksi tupakoi
Vanhempien tupakoinnilla on todettu olevan yhteys nuorten elämäntapojen kehittymiseen. Esimerkiksi tupakoivien vanhempien lapset alkavat todennäköisemmin tupakoida myös itse. Vanhempien tupakoinnin määrän yleistä kehitystä seuraamalla on mahdollista ennustaa nuorten elintapojen kehitystä. Tieto on kerätty kouluterveyskyselystä ja sitä kysyttiin muodossa: ”Ovatko vanhempasi tupakoineet sinun elinaikanasi? Vastaa molempien osalta.”
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat
2000 %
2002 %
2004 %
2006 %
2008 45 %
2010 45 %
2013 43 %
2015 42 %
2017 39 %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat
2000 33 %
2002 33 %
2004 32 %
2006 30 %
2008 27 %
2010 26 %
2013 24 %
2015 23 %
2017 22 %
peruskoulu
2000 42 %
2002 41 %
2004 40 %
2006 39 %
2008 37 %
2010 35 %
2013 33 %
2015 32 %
2017 29 %