Seksuaalinen väkivalta

8. ja 9.-luokkalaisten sekä lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa
Indikaattori ilmaisee seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti kokeneiden lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori on muodostettu kolmesta tekijästä: vastentahtoinen koskettelu, seksiin painostaminen tai pakottaminen ja maksun tarjoaminen seksistä.          
Peruskoulu
2013 14.2 %
2015 9.3 %
Lukio
2013 15.6 %
2015 10.7 %
Ammattioppilaitos
2013 20.8 %
2015 14 %