Viharikosten uhreiksi joutuneet nuoret

Epäiltyjen viharikosten määrä, joissa asianomistajana 15–24-vuotiaat
Viharikos on henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.
Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Suurin osa viharikoksista on rasistisia rikoksia, jotka pohjautuvat etniseen tai kansalliseen taustaan.
Luvut pohjautuvat Poliisiammattikorkeakoulun viharikosselvityksiin, joissa viharikoksiin on laskettu myös muita, kuin poliisin viharikos- tai rasismikoodilla merkitsemiä tapauksia. 
Koko maa
2010 375
2011 364
2012 260
2013 302
2014 222
2015 286
2016 333
2018 298
2019 234