Nuorten pienituloisuus

18–24 -vuotiaiden nuorten pienituloisuusaste (tulot alle 60 % väestön mediaanitulosta) vastaavanikäisestä väestöstä
Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Pienituloisuusraja oli yhden hengen taloudella 14 300 euroa vuodessa eli 1 190 euroa kuukaudessa vuonna 2014. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista. Suomessa pienituloisia on eniten juuri nuorten ikäryhmässä ja heidän tulonsa myös ovat kauimpana köyhyysrajasta. 18-24-vuotiaista pienituloisista kaksi kolmesta on opiskelijoita, joten pienituloisuus on usein väliaikaista. Nuorten pienituloisuuden kasvu kertoo, että nuoret ovat jääneet jälkeen yleisestä tulokehityksestä. 
Koko maa
1987 16 %
1988 15.6 %
1989 15.8 %
1990 13.4 %
1991 18.3 %
1992 19.7 %
1993 17.3 %
1994 18.9 %
1995 21 %
1996 23 %
1997 21 %
1998 21.2 %
1999 20 %
2000 20.1 %
2001 23.5 %
2002 23 %
2003 21.8 %
2004 24.5 %
2005 24.2 %
2006 24 %
2007 26.4 %
2008 26.3 %
2009 26.7 %
2010 26.5 %
2011 24.8 %
2012 22.6 %
2013 25.2 %
2014 29.7 %
2015 26.5 %
2016 26.2 %
2017 27.5 %
2018 25.4 %
2019 26.8 %
2020 26.3 %