Nuorten yrittäjyyshalukkuus

18–24-vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisestä ei-yritystoiminnassa olevasta aktiivisesta väestöstä, jolla on aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana
Kun yrittäjyyshalukkuutta mitataan aikomuksina ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana, tuoreimman GEM-tutkimuksen (Global Enterpreneurship Monitor) tuloksista ilmenee, että suomalaisten nuorten, 18–24-vuotiaiden, keskuudessa 13,4 prosentilla on halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi. Osuus on aiempaa korkeampi, ja esimerkiksi vuonna 2007 vastaava osuus oli vajaa 7 prosenttia. Viime vuosina yrittäjyyshalukkuus nuorten keskuudessa on ollut myös korkeampi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Yrittäjyyshalukkuutta omaavien nuorten osuuden muutos voi peilata yleistä työmarkkinoilla tapahtuvaa heilahtelua ja epävarmuutta. Toisaalta kyse voi olla laajemmasta, yrittäjämäisen toiminnan muuttuneesta ymmärtämisestä, jota esimerkiksi opiskelijavetoiset yrittäjäyhteisöt ja yrittäjyyskasvatuksessa tapahtuneet kehitykset ovat voineet edistää. Kansainvälinen GEM-yrittäjyystutkimus toteutetaan vuosittain 60–70 maassa ja Suomen toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. GEM-tutkimuksen indikaattorin ohella muuta säännöllistä tiedonkeruuta nuorten yrittäjyyshalukkuudesta tai muista yrittäjyyttä koskevista asenteista on vain vähän. Keskuskauppakamari tilastoi nuorten yrittäjien määrää, mutta nuorena yrittäjänä pidetään heidän tilastoissaan alle 40-vuotiasta henkilöä. Lisäksi yrittäjyyden määrittely on usein ongelmallista erilaisten yrittäjyyskäsitysten vuoksi.
Koko maa
2007 6.7 %
2008 8.4 %
2009 7 %
2010 9.9 %
2011 12.4 %
2012 13 %
2013 13.2 %
2014 13.4 %