Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on löytää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka eivät osallistu mihinkään yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin sekä muutoin auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Etsivä nuorisotyö ja monialainen yhteistyö nuorten palveluissa on lisätty nuorisolakiin vuonna 2010. 

Etsivää nuorisotyötä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 289 kunnassa ja sen avulla tavoitettiin noin 18 550 nuorta. Etsiviä nuorisotyöntekijöitä oli samana vuonna 590. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan niitä nuoria, joiden kanssa etsivä nuorisotyöntekijä on käynyt keskustelua henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan. Etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista noin 90 prosenttia on iältään 16-25-vuotiaita. 
2012 13868
2013 13678
2014 16740
2015 18801
2016 17947
2017 17860
2018 19557
2019 20924
2020 20223