Perusopetuksen tehostettu ja erityinen tuki

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten määrä

Suomessa erityisopetuksen piiriin kuuluvien lasten ja nuorten määrä on suhteellisen suuri verrattuna muihin länsimaihin. Erityisopetukseen osallistuvien määrä kertoo erityisopetuksen palveluiden tarpeesta, mutta myös palveluiden tarjonnasta. Erityisopetukseen osallistuvien määrä on lisääntynyt miltei koko 2000-luvun ajan. Perusopetuslain erityisopetusta koskevaa säädäntöä muutettiin 1.8.2011 alkaen, minkä jälkeen erityisopetuksen järjestämismuodoissa on käytetty käsitteitä tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tehostettu tuki koostuu esimerkiksi tuetusta opetuksesta ja oppilashuollollisista toimenpiteistä oppilaalle tehtyyn oppimissuunnitelmaan perustuen. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja mahdollisista muista toimenpiteistä ja sitä annetaan joko muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla. Tehostettua tai erityistä tukea saa noin 15 prosenttia perusopetuksen oppilaista. Vuoden 2011 lakimuutoksen jälkeen tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus on kasvanut vuosittain samalla, kun erityistä tukea saavien osuus on laskenut. Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden määrä on kuviossa alimmaisena.
Koko maa: Tehostettua tukea saaneet yhteensä
2011 17956
2012 27408
2013 35033
2014 40506
2015 45858
2016 49442
2017 54280
2018 59675
2019 65238
Koko maa: Erityistä tukea saaneet yhteensä
2011 44081
2012 41016
2013 39634
2014 39420
2015 40007
2016 41037
2017 43124
2018 45432
2019 48197