Nuoret väkivallan uhreina

Pahoinpitelyrikosten uhreiksi joutuneiden 15-29-vuotiaiden nuorten määrä
Nuoret, erityisesti nuoret miehet, joutuvat tilastollisesti keskimääräistä todennäköisemmin erilaisten väkivaltarikosten uhreiksi. Lisäksi myös nuorten naisten kohtaama ja keskinäinen väkivalta on lisääntynyt. Nuorten väkivaltakokemuksilla voi olla vaikutusta pitkälle heidän tulevaisuuteensa, joten väkivallan uhriksi joutumista on seurattava henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Indikaattori muodostuu pahoinpitelyrikosten uhreiksi joutuneista 15–29 -vuotiaista. Kuten muidenkin rikosten osalta, ei poliisin tietoon tullut rikollisuus kata kaikkea väkivaltarikollisuutta, vaan ainoastaan poliisin tietoon tulleet rikokset. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta maakunnittain
Koko maa
2009 13658
2010 14649
2011 17599
2012 15842
2013 14552
2014 13158
2015 13129
2016 13102
2017 13060
2018 12618
2019 11982
2020 11679