Koulutuksen ulkopuolelle jääneet

Peruskoulun 9. luokan päättäneet, jotka eivät sijoittuneet välittömästi jatko-opintoihin
Indikaattori kuvaa niiden nuorten määrää, jotka eivät sijoittuneet välittömästi perusopetuksen jälkeen lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, valmistavaan opetukseen tai lisäopetukseen. Peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa koulutuksesta syrjään jääneillä on kohonnut riski jäädä pysyvästi osattomiksi koulutuksesta ja työstä. Mikäli nuori jää ilman toisen asteen opiskelupaikkaa yhteishaussa, olisi tälle taattava jokin muu mielekkään toiminnan muoto. Suurin osa ilman opiskelupaikkaa jääneistä nuorista sijoittuukin muuhun toimintaan, kuten työpajoille ja työharjoitteluun.
Koko maa
2000 6621
2001 6187
2002 5208
2003 4839
2004 4769
2005 4666
2006 5798
2007 5535
2008 4897
2009 5510
2010 5710
2011 5762
2012 5160
2013 4798
2014 2537
2015 1590
2016 1426
2017 1764
2018 1817
2019 1863
2020 1562