Opetusryhmän ilmapiiri

Niiden peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, joiden mielestä opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuus oppitunnilla

Opetusryhmän ilmapiiristä on usein kiinni se, kuinka avoimesti nuoret uskaltavat ilmaista mielipiteensä lähiympäristössään. Mikäli opetusryhmän ilmapiiri on huono, on vaarana se, etteivät nuoren itseilmaisutaidot kehity riittävästi, eikä tämä uskalla myöhemminkään tuoda omaa mielipidettään julki erilaisissa häntä koskevissa tilanteissa. 
Peruskoulu
2000 45 %
2001 44.6 %
2002 43.2 %
2003 43.2 %
2004 41.5 %
2005 44.2 %
2006 45 %
2007 43.7 %
2008 44.6 %
2009 43 %
2010 43.3 %
2011 42.5 %
2013 37.5 %
2015 34.1 %
2017 27.7 %
2019 27.7 %
2021 23.7 %
Lukio
2000 33.3 %
2001 30.3 %
2002 31.1 %
2003 30.5 %
2004 27.9 %
2005 31.5 %
2006 32.1 %
2007 30 %
2008 28.9 %
2009 26.6 %
2010 27.5 %
2011 25 %
2013 22.8 %
2015 21.8 %
2017 14.1 %
2019 14.5 %
2021 12.8 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 32.6 %
2009 32.3 %
2010 30.3 %
2011 28.4 %
2013 24.9 %
2015 21.6 %
2017 16.5 %
2019 17.2 %
2021 12.3 %