Koulutuksen keskeyttäminen

Tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan keskeyttäneet koulutussektoreittain (%)
Joka vuosi osa opiskelijoista keskeyttää tutkintoon johtavan koulutuksen. Osa koulutuksen keskeyttämisestä on niin kutsuttua positiivista keskeyttämistä, jolloin opiskelija vaihtaa koulutusalaa. Osa keskeyttämisestä on taas negatiivista keskeyttämistä, jolloin opiskelija lopettaa tutkintotavoitteisen opiskelun kokonaan. Tämä indikaattori seuraa kokonaan tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttäneiden osuutta kaikista koulutukseen osallistuneista, mikä on syrjään jäämisen kannalta olennaisempi keskeyttämisen seurannan kohde. Täytyy kuitenkin muistaa, että keskeyttäneiden opiskelijoiden luvuissa ei näy niitä opiskelijoita, jotka saivat koulutuspaikan, mutta eivät koskaan aloittaneet opiskeluaan. 
Lukiokoulutus
2015 1.4 %
2016 1.6 %
2017 1.7 %
Ammatillinen koulutus
2015 6.5 %
2016 6.7 %
2017 7.9 %
Ammattikorkeakoulukoulutus
2015 5.9 %
2016 6.1 %
2017 6.1 %
Yliopistokoulutus
2015 5.3 %
2016 5.2 %
2017 5.3 %
Yhteensä
2015 5 %
2016 5.1 %
2017 5.4 %