Nuoret kunnallisvaaliehdokkaat

18-29-vuotiaiden kunnallisvaaliehdokkaiden määrä
Nuorten innokkuutta osallistua politiikkaan voi mitata useilla eri mittareilla, mutta säännöllistä kartoitusta nuorten asenteista ei ole olemassa. Nuorten ehdokkaiden absoluuttisen määrän seuraaminen ei anna tarkkaa tietoa, sillä ehdokkaiden määrä vaihtelee vuosittain. Nuorten ehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista kertoo paremmin muutoksista, kuin ehdokkaiden absoluuttinen määrä. Koska nuorten on helpompaa lähteä ehdolle kunnallisvaaleissa kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa, on ehdokasmäärän kehittymistä kunnallisvaaleissa mielekkäämpää seurata. Tietoa asiasta on kuitenkin mahdollista saada ainoastaan vaalivuosina, jolloin lyhyen aikavälin muutoksia kiinnostuksessa poliittiseen osallistumiseen ei ole mahdollista havainnoida
Koko maa
2021 3036