Kodin ulkopuolelle sijoitetut

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Tieto sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset. Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.

Kodin ulkopuolelle sijoitusten taustalla voivat olla niin vanhemmista kuin lapsistakin johtuvat syyt. Usein taustalla on päihteiden käyttö. Tämän indikaattorin rinnalla olisi hyvä tarkastella lastensuojeluilmoitusten pitkän aikavälin tilastoja, joissa ilmenevät muutokset heijastuvat myös huostaanottotilastoihin. Avohuollon tukitoimien lisääminen voi vähentää sijoitusten määrää, mutta samalla se voi lisätä huostaanottojen määrää kun lastensuojelullisia toimenpiteitä vaativia tilanteita tulee enemmän esille.
Koko maa
1991 0.7 %
1992 0.7 %
1993 0.7 %
1994 0.7 %
1995 0.8 %
1996 0.8 %
1997 0.9 %
1998 0.9 %
1999 0.9 %
2000 0.9 %
2001 1 %
2002 1 %
2003 1.1 %
2004 1.1 %
2005 1.2 %
2006 1.2 %
2007 1.3 %
2008 1.3 %
2009 1.3 %
2010 1.4 %
2011 1.4 %
2012 1.5 %
2013 1.5 %
2014 1.5 %
2015 1.5 %
2016 1.4 %
2017 1.5 %
2018 1.6 %
2019 1.6 %
2020 1.7 %
2021 1.6 %