Mielenterveysongelmien hoito kuntoutuksella

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden 16–24-vuotiaiden määrä
Kelan järjestämän kuntoutuksen tarkoituksena on vajaakuntoisten tai vaikeavammaisten työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja säilyttäminen niin, että hän selviää mahdollisimman hyvin työssä ja jokapäiväisessä elämässään sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta , kuntoutuspsykoterapiaa ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena muuta ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Kuntoutusterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16–24-vuotiaille nuorille terapia voi olla musiikkiterapiaa. Nuoren kuntoutusterapiaan voi liittyä myös vanhempien ohjauskäyntejä.
Koko maa
2004 4076
2005 3343
2006 3652
2007 4008
2008 4215
2009 4476
2010 4812
2011 5496
2012 6328
2013 7182
2014 7970
2015 8738
2016 9471
2017 10203
2018 11494
2019 12595
2020 14011
2021 15298