Terveydentilan kokeminen

Peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksessa opiskelevat nuoret, jotka kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
Terveydentilaa voidaan selvittää monella eri mittarilla arvioimalla esimerkiksi päihteiden käyttöä, sairastavuutta tai ruokailutottumuksia. Yhtälailla mielenkiintoinen mittari on yksilön oma kokemus terveydentilastaan.  Koettu terveys on yleinen mittari terveydentilan kuvaamisessa, joka kertoo yleisarvion yksilön fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta. Omakohtaiseen arvioon vaikuttavat yksilön tavoitteet ja se, millaisessa ympäristössä hän elää. Oma koettu terveys saattaa poiketa paljonkin lääkärin tai muiden ihmisten arviosta. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan naiset kokevat terveydentilansa miehiä yleisemmin keskinkertaiseksi tai huononoksi.  Kouluterveyskyselyssä oman terveydentilan kokemista on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Indikaattori muodostuu niiden nuorten osuus kyselyyn vastanneista, jotka kokevat oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Peruskoulu
2000 20.2 %
2001 20.1 %
2002 18.2 %
2003 18.2 %
2004 16.6 %
2005 16.4 %
2006 17.8 %
2007 16.9 %
2008 16.8 %
2009 17.1 %
2010 16.1 %
2011 16.8 %
2013 15.9 %
2015 16.2 %
2017 18.8 %
2019 20.9 %
2021 25.7 %
Lukio
2000 20.5 %
2001 21.5 %
2002 20.7 %
2003 20.1 %
2004 18.7 %
2005 18.7 %
2006 18.4 %
2007 18.1 %
2008 17.8 %
2009 17.6 %
2010 17.3 %
2011 16.9 %
2013 16.4 %
2015 16.6 %
2017 19.6 %
2019 21.2 %
2021 26.5 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 20.6 %
2009 21.5 %
2010 20.7 %
2011 20.7 %
2013 21.2 %
2015 20 %
2017 21.9 %
2019 23.2 %
2021 27.9 %