Nuorten määrä

15-29-vuotiaiden nuorten määrä 
Kokonaisuudessaan Suomessa 2000-luvulla nuoret ikäluokat ovat pienempiä kuin esimerkiksi 1900-luvun puolivälin tienoilla syntyneet kohortit. Nuorten määrää on syytä seurata paitsi ikäluokkien suuruuden kehityksen seuraamiseksi myös siksi, että esimerkiksi erilaisten palveluiden käyttäjien määrät on syytä suhteuttaa koko potentiaalisen palveluiden käyttäjien määrään (eli nuorten kokonaismäärään). Nuoret muodostavat suuren osan myös maan sisäisestä muuttoliikkeestä, ja erityisesti syrjäisille alueille nuorten poismuutto aiheuttaa osaltaan haasteita. Tästä syystä nuorten määrän kehitystä on perusteltua seurata maakunnittain.
Koko maa
1990 1023812
1991 1018941
1992 1010742
1993 1000480
1994 988822
1995 979300
1996 970542
1997 965618
1998 963637
1999 964720
2000 965210
2001 967009
2002 969877
2003 978598
2004 982322
2005 986052
2006 988318
2007 993868
2008 999033
2009 1003742
2010 1005927
2011 1006085
2012 1001766
2013 994351
2014 988233
2015 982915
2016 981543
2017 978132
2018 971415
2019 966300
2020 959632
2021 957212