Järjestötoiminta

15-29-vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisestä väestöstä, jotka toimivat vähintään yhdessä järjestössä
Nuorten järjestökiinnittesyyttä on selvitetty lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa. Vuosina 1998-2012 kysymys oli muodossa "oletko nykyisin mukana tai kuulut jäsenenä johonkin, aivan mihin tahansa järjestöön, seuraan, kerhoon tai vastaavaan?". Vuonna 2015 kysymys oli kaksiosainen "oletko mukana jossain seurassa, kerhossa, yhdistyksessä tai järjestössä?" ja "entä kuulutko jäsenenä johonkin seuraan, kerhoon, yhdistykseen tai järjestöön?". Kuviossa esitetään jompaan kumpaan kyllä-vastanneiden osuudet.

Lähde

Tietoa nuorista > Julkaisut > Nuorten vapaa-aikatutkimus

15-19
1998 49 %
2001 45 %
2012 48 %
2015 54 %
20-24
1998 50 %
2001 51 %
2012 48 %
2015 57 %
25-29
1998 46 %
2001 58 %
2012 53 %
2015 53 %