Järjestötoiminta

15-29-vuotiaiden nuorten osuus vastaavanikäisestä väestöstä, jotka toimivat vähintään yhdessä järjestössä
Nuorten järjestökiinnittesyyttä on selvitetty lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa. Vuosina 1998-2012 kysymys oli muodossa "oletko nykyisin mukana tai kuulut jäsenenä johonkin, aivan mihin tahansa järjestöön, seuraan, kerhoon tai vastaavaan?". Vuonna 2015 kysymys oli kaksiosainen "oletko mukana jossain seurassa, kerhossa, yhdistyksessä tai järjestössä?" ja "entä kuulutko jäsenenä johonkin seuraan, kerhoon, yhdistykseen tai järjestöön?". Kuviossa esitetään jompaan kumpaan kyllä-vastanneiden osuudet.

Lähde

Tietoa nuorista > Julkaisut > Nuorten vapaa-aikatutkimus

Koko maa
1998 49 %
2001 45 %
2012 48 %
2015 54 %
2018 54 %
2020 46 %