Vaikeuksia itselle sopivan opiskelutavan löytämisessä

Peruskoulussa, lukiokoulutuksessa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten osuus, jotka kokevat vaikeuksia itselleen sopivan opiskelutavan löytämisessä 
Nuoret kritisoivat usein suomalaisen koulutusjärjestelmän olevan kankea ja opetusmenetelmien yksipuolisia, jotka eivät huomioi oppilaiden erilaisuutta. Kouluterveyskyselyssä itselle sopivan opiskelutavan löytämistä on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Indikaattoritietona on niiden nuorten osuus kyselyyn vastanneista, jotka ovat kokeneet erittäin paljon vaikeuksia itselleen sopivan opiskelutavan löytämisessä. Asetuksista voit nähdä myös melko paljon vaikeuksia opiskelutavan löytämisessä kokeneiden tiedot.

Tietoa ei kerätty Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 eikä vuonna 2019. 
ammattioppilaitos
2000 %
2002 %
2004 %
2006 %
2008 3 %
2010 4 %
2013 4 %
2015 4 %
lukio
2000 6 %
2002 6 %
2004 6 %
2006 5 %
2008 5 %
2010 6 %
2013 6 %
2015 7 %
peruskoulu
2000 5 %
2002 4 %
2004 4 %
2006 5 %
2008 5 %
2010 6 %
2013 6 %
2015 6 %