Tukitoimenpitein työllistetyt nuoret

15-29-vuotiaiden nuorten aktiviointiaste
Nuorten työllisyyttä pyritään parantamaan saattamalla nuori erilaisien työvoimahallinnon tukitoimenpiteiden piiriin. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat palkkatuki, starttiraha, ura-, työnhaku- ja työhönvalmennus, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta, omaehtoinen opiskelu ja koulutuskokeilu.  Aktivointiasteella tarkoitetaan palveluissa olleiden nuorten osuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden nuorten summasta. Tieto perustuu vuoden keskiarvoon.

Lähde

Työ- ja elinkeinoministeriö

Koko maa
2012 36 %
2013 26.8 %
2014 27.3 %
2015 25.1 %
2016 25.3 %
2017 28.3 %
2018 32.6 %
2019 33.2 %