Tukitoimenpitein työllistetyt nuoret

15-29-vuotiaiden nuorten aktiviointiaste
Nuorten työllisyyttä pyritään parantamaan saattamalla nuori erilaisien työvoimahallinnon tukitoimenpiteiden piiriin. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat palkkatuki, starttiraha, ura-, työnhaku- ja työhönvalmennus, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta, omaehtoinen opiskelu ja koulutuskokeilu.  Aktivointiasteella tarkoitetaan palveluissa olleiden nuorten osuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden nuorten summasta. Tieto perustuu vuoden keskiarvoon.

Lähde

Työ- ja elinkeinoministeriö

Koko maa
2012 36.9 %
2013 34.5 %
2014 35.9 %
2015 31.8 %
2016 31.1 %
2017 34.1 %
2018 37.1 %
2019 37.6 %
2020 27.2 %