Tukitoimenpitein työllistetyt nuoret

15-29-vuotiaiden nuorten aktiviointiaste
Nuorten työllisyyttä pyritään parantamaan saattamalla nuori erilaisien työvoimahallinnon tukitoimenpiteiden piiriin. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat palkkatuki, starttiraha, ura-, työnhaku- ja työhönvalmennus, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta, omaehtoinen opiskelu ja koulutuskokeilu. Vuoden 2013 alusta voimassa olleen Nuorisotakuun myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle on tullut tarjota työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Aktivointiasteella tarkoitetaan palveluissa olleiden nuorten osuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden nuorten summasta. Tieto perustuu vuoden keskiarvoon.

Lähde

TEM

Koko maa
2012 36.9 %
2013 34.5 %
2014 35.9 %
2015 31.8 %
2016 31.1 %
2017 33.9 %