Nuorisovaltuustot

Niiden kuntien osuus kaikista kunnista, joissa toimii nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
Nuorisovaltuustot ovat kunnallisia nuorten vaikuttajaryhmiä, joiden tehtävänä on tuoda nuorten ääntä kunnalliseen päätöksentekoon. Viime vuosina nuorisovaltuustojen määrään ovat osaltaan vaikuttaneet kuntaliitokset. Toukokuussa 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien.
Koko maa
2013 75 %
2014 70 %
2015 72 %
2016 72 %
2017 97 %
2018 97 %
2019 98 %
2020 95 %