Mielenterveysongelmien lääkehoito 2

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 
Psykoosi on vaikea-asteinen mielenterveyden häiriö ja sen hoitoon määrättävät lääkkeet kuuluvat 100% erityiskorvausryhmään. Indikaattoria voi käyttää vaikean mielenterveysongelmaisuuden epäsuorana osoittimena. Osa psykoosipotilaista on kuitenkin pitkäaikaisessa laitoshoidossa eikä sen vuoksi välttämättä sairausvakuutuksen tuen piirissä. Indikaattori ilmaisee erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen 18-24-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Mukana ovat erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut, jotka saavat korvausta Kelan lääkekorvausnumerolla 112 (vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt) ja/tai korvausnumerolla 188 (vaikeahoitoinen psykoosi). Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua väestöä. 

Lähde

Sotkanet

Koko maa
1990 0.2
1991 0.3
1992 0.3
1993 0.3
1994 0.3
1995 0.3
1996 0.3
1997 0.3
1998 0.3
1999 0.3
2000 0.4
2001 0.5
2002 0.5
2003 0.6
2004 0.7
2005 0.7
2006 0.8
2007 0.8
2008 0.8
2009 0.8
2010 0.8
2011 0.8
2012 0.8
2013 0.8
2014 0.8
2015 0.8
2016 0.8
2017 0.8
2018 0.8
2019 0.7
2020 0.7
2021 0.7