Alkoholin käyttö

Peruskoulussa, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevat nuoret, jotka juovat itsensä tosi humalaan 1-2 kertaa kuussa tai useammin
Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla, mutta edelleenkin iso osa nuorista käyttää alkoholia säännöllisesti siten, että ovat tosi humalassa. Alkoholin käyttötottumukset vaihtelevat myös koulualoittain, sillä täysin raittiita on huomattavasti vähemmän ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Kouluterveyskyselyssä alkoholin käyttöä on kartoitettu peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten ja lukiolaisten osalta vuodesta 2001 ja ammattiin opiskelevien osalta vuodesta 2009. Indikaattori muodostuu niiden nuorten osuudesta kyselyyn vastanneista, jotka kertovat käyttävänsä alkoholia yli kerran kuukaudessa ollen tosi humalassa (kerran viikossa tai useammin tai noin 1-2 kertaa kuussa). Indikaattoritieto on saatavilla myös kunnittain THL:n tilasto- ja indikaattoripankissa, SOTKAnetissä.

Lähde

SOTKAnet

Peruskoulu
2000 26.1 %
2001 25.6 %
2002 19.9 %
2003 19 %
2004 22.5 %
2005 20.6 %
2006 17.4 %
2007 17.6 %
2008 17.1 %
2009 15.9 %
2010 15.9 %
2011 15.1 %
2013 12.1 %
2015 9.9 %
2017 10.2 %
2019 9.6 %
2021 8.9 %
Lukio
2000 22.7 %
2001 24 %
2002 22.6 %
2003 21.3 %
2004 29.4 %
2005 26 %
2006 26.2 %
2007 24.9 %
2008 25.7 %
2009 23.6 %
2010 25.4 %
2011 22.4 %
2013 19.3 %
2015 18.3 %
2017 18.1 %
2019 17.8 %
2021 14.9 %
Ammattioppilaitos
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
2005 %
2006 %
2007 %
2008 41.5 %
2009 38.8 %
2010 38.9 %
2011 38.7 %
2013 34.3 %
2015 30.7 %
2017 28.8 %
2019 26.9 %
2021 24 %