Osatyökykyisten työllistyminen

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä, vuosikeskiarvo
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden (esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat) työllistymisestä ei ole olemassa selkeää ja yksiselitteistä seurantaa. Tässä tarkastellaan osatyökykyisten työllistymistä Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen kautta, jossa tiedot kerätään TE-toimistojen asiakasrekistereistä. Tiedoissa on huomioitu vuoden aikana alkaneet työttömyysjaksot siten, että henkilö tilastoituu työnhakijaksi vain kerran, vaikka hänellä olisi vuoden aikana useita työttömyysjaksoja.

Osatyökykyisten työttömien määrän kehitys kuvaa paitsi työllistymismahdollisuutta myös sitä, kokevatko osatyökykyiset työnsaantimahdollisuutensa sellaiseksi, että heidän kannattaa rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi. 
Koko maa
2010 2164
2011 2245
2012 2210
2013 1897
2014 1617
2015 1391
2016 1180
2017 899