Osatyökykyisten työllistyminen

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä, vuosikeskiarvo
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden (esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat) työllistymisestä ei ole olemassa selkeää ja yksiselitteistä seurantaa. Tässä tarkastellaan osatyökykyisten työllistymistä Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen kautta, jossa tiedot kerätään TE-toimistojen asiakasrekistereistä. Tiedoissa on huomioitu vuoden aikana alkaneet työttömyysjaksot siten, että henkilö tilastoituu työnhakijaksi vain kerran, vaikka hänellä olisi vuoden aikana useita työttömyysjaksoja.

Osatyökykyisten työttömien määrän kehitys kuvaa paitsi työllistymismahdollisuutta myös sitä, kokevatko osatyökykyiset työnsaantimahdollisuutensa sellaiseksi, että heidän kannattaa rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi. 
Koko maa
2012 1499
2013 1352
2014 1155
2015 1040
2016 910
2017 699
2018 573
2019 491
2020 518