Vieraskielisten nuorten määrä

Vieraskielisten 15–29-vuotiaiden nuorten määrä 
Maahanmuuttajataustaisten nuorten määrä kasvaa vuosittain. Maahanmuuttajatausta luo osin erilaiset arjen voimavarat ja haasteet Suomessa elämiseen kuin valtaväestön nuorilla. On esimerkiksi todettu, että maahanmuuttajataustaisilla on valtaväestön nuoriin verrattuna kohonnut riski jäädä syrjään yhteiskunnan toiminnasta. Maahanmuuttajataustaa voidaan kuvata esimerkiksi kansalaisuuden tai äidinkielen perusteella. Käyttämällä kuvaajana vieraskielisten määrää, voidaan huomioida myös ns. toisen polven maahanmuuttajat. Vieraskielisillä tarkoitetaan muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielinään puhuvia.
KOKO MAA
1990 6804
1991 11000
1992 13237
1993 15442
1994 16412
1995 17433
1996 18285
1997 19923
1998 21534
1999 23123
2000 24811
2001 27552
2002 29702
2003 31957
2004 34447
2005 37841
2006 41398
2007 46368
2008 51787
2009 56116
2010 60221
2011 65031
2012 69352
2013 73460
2014 76821
2015 79404
2016 84955
2017 87636
2018 89232
2019 91351
2020 92781
2021 97070